77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú , Quận 7

Cs@daiminh.com

Liên hệ

  Thông tin liên hệ:

  • Tòa Nhà Beautiful Saigon

   • Địa chỉ: 2 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   • Hotline: (028) 5413 1388

  • Toà nhà Dai Minh Convention

   • Địa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   • Hotline: (028) 5411 5000

  • Toà nhà The Grace

   • Địa chỉ: 71 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   • Hotline: (028) 5416 0106

  • Toà nhà The 67 (678) 

   • Địa chỉ: 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   • Hotline: (028) 5411 5555

   

  Chose your Language »